Ποιοι είμαστε

Η Home Med Care είναι ένα εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο δίκτυο από εξειδικευμένους ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και κύριο στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι. Το μοντέλο λειτουργίας μας βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και σε συνεργασίες με διεθνείς οίκους, προσαρμοσμένα στις Κυπριακές απαιτήσεις προς διασφάλιση αποτελεσματικής θεραπείας.

Παρέχουμε ιατρικές, νοσηλευτικές, υποστηρικτικές υπηρεσίες (φυσιοθεραπεία, ψυχολογική / κοινωνική υποστήριξη) καθώς και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας στο σπίτι. Το έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας αξιολογεί τον ασθενή στο σπίτι του και σε συνεννόηση με τον θεράποντα ειδικό ιατρό προσαρμόζει και εκτελεί την πιο κατάλληλη αγωγή για τον ασθενή. Επιπλέον, κρατάμε τον θεράποντα ειδικό ιατρό ενήμερο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας με συνεχή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο του ασθενούς.

Τι είναι η
κατ’ οίκον νοσηλεία

Η κατ’ οίκον νοσηλεία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και κρίσιμη συνιστώσα όλων των μεγάλων συστημάτων υγείας ανά το παγκόσμιο (ΗΠΑ, Βρετανία, Ισραήλ, Ελβετία, Γερμανία, κλπ) η οποία στις ενδεικνυόμενες περιπτώσεις, επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή στην άνεση του σπιτιού τους, δίπλα στους ανθρώπους που αγαπούν.

Η κατ’ οίκον νοσηλεία:
• Προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασθενούς
• Προάγει την ταχύτερη ολοκλήρωση της θεραπείας, καθώς μελέτες αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς αναρρώνουν πιο γρήγορα κατ’ οίκον
• Ενισχύει και συμπληρώνει τη φροντίδα του ασθενούς από τους οικείους του
• Αποτελεί μια πολύ οικονομικά συμφέρουσα λύση σε θέματα περίθαλψης καθώς δεν υπάρχουν έξοδα διαμονής και διατροφής όπως στην περίπτωση των νοσοκομείων / κλινικών