Η Home Med Care διαθέτει:

• Έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό, υποστηρικτικό προσωπικό (φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) καθώς και προσωπικό για γενική φροντίδα
• Κέντρο Επικοινωνίας (Home Care Service Center) (77 77 12 21) το οποίο λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο (24/7) για την άμεση υποστήριξη του ασθενούς
• Ηλεκτρονικό Ιατρικό Μητρώο (EMR) για την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
• Πρόσβαση σε κλινικά εργαστήρια 24/7

• Ιατρικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών
• Τηλεϊατρική
• 24-ωρο νοσηλευτή / φροντιστή στο σπίτι (στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται)
• Εγγυημένη υψηλή ποιότητα υπηρεσιών βασισμένες σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες επανεξετάζονται διαρκώς μέσω αυστηρού προγράμματος διασφάλισης ποιότητας (Clinical Audit)