Οι υπηρεσίες μας

• Παροχή ολοκληρωμένης (ολιστικής) φροντίδας
• Κλινική εκτίμηση
• ∆ιασφάλιση σωστής λήψης φαρμακευτικής αγωγής
• Χορήγηση φαρμάκων/υγρών (ενδοφλεβίως, ενδομυϊκώς, υποδορίως)
• Χορήγηση οξυγόνου μέσω ρινικού καθετήρα ή μάσκας
• Χρήση μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού
• Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων με δοσομετρητή ή νεφελοποιητή
• Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων
• Τοποθέτηση/αφαίρεση καθετήρων
• Καθετηριασμός και πλύσεις ουροδόχου κύστης
• Φροντίδα στομίων και εκπαίδευση ασθενή/φροντιστή (τραχειοστομία, γαστροστομία, νηστιδοστομία, κολοστομία, ουρητηροστομία)
• Υποκλυσμός (καθαρκτικός, θεραπευτικός)
• Αλλαγή και περιποίηση πληγών/τραυμάτων (συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων και αφαίρεση χειρουργικών ραφών)
• Πρόληψη και φροντίδα ελκών/κατακλίσεων
• Αιμοληψία / αναλύσεις αίματος και ούρων *

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα / Triplex καρδιάς
• Σπιρομέτρηση
• Υπερηχογράφημα
• Φυσιοθεραπεία
• Λογοθεραπεία
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• Εκπαίδευση ασθενή-φροντιστή-οικογένειας (κατά περίπτωση)
• Μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο ή όχημα με πρόσβαση σε αναπηρική καρέκλα
• Ανακουφιστική φροντίδα ογκολογικών και χρόνιων ασθενών
• ∆ιαχείριση πόνου (εκτίμηση πόνου και αναλγητική αγωγή)
• ∆ιατροφική υποστήριξη και εκπαίδευση
• Σίτιση/διατροφή (συμπεριλαμβανομένης παρεντερικής σίτισης)
• Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (π.χ. μπάνιο, περιποίηση, φροντίδα άκρων για κλινήρεις ασθενείς)

* Παράδοση αποτελεσμάτων σε ασθενή ή/και στον θεράποντα γιατρό εντός 24 ωρών