Η υγεία σας.
Η αποστολή μας.

Η Home Med Care προσφέρει υψηλής ποιότητας ιατρικές, νοσηλευτικές, υποστηρικτικές υπηρεσίες (φυσιοθεραπεία, ψυχολογική / κοινωνική υποστήριξη) καθώς και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας στο σπίτι σε άτομα όλων των ηλικιών και παθήσεων. Η υπηρεσία μας είναι διακριτική και άνετη για τον ασθενή και την οικογένεια του.

Μέσω της προσφερόμενης κατ’ οίκον νοσηλείας οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα πρέπει να αναμένουν μια ολοκληρωμένη (ολιστική) προσέγγιση που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της οικογένειας
στη θεραπεία βελτιώνοντας σημαντικά τη ψυχολογία του ασθενούς.

Επιπλέον, η υψηλής ποιότητας κατ’ οίκον νοσηλεία που προσφέρουμε προάγει ταχύτερη ανάρρωση, μειώνει χρονοβόρες, δυσάρεστες και δαπανηρές μεταφορές προς και από υγειονομικές εγκαταστάσεις, μειώνει το συνολικό κόστος της θεραπείας και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας το έμπειρο προσωπικό μας ενημερώνει και συσκέπτεται συνεχώς με τον θεράποντα ειδικό ιατρό για την πορεία της θεραπείας και πρόοδο του ασθενούς, προς επίτευξη της ταχύτερης και ασφαλέστερης ανάρρωσής του.

Ιατρικές, Νοσηλευτικές
και Υπηρεσίες Φροντίδας στο Σπίτι σας